Decimaal naar percentage


Decimalen converteren naar percentages met deze calculator. Voer een decimaal getal in om zowel het gehele getal als het decimale gedeelte van het getal om te zetten in een percentage.

Hoe een decimaal in procenten te converteren:
Vermenigvuldig met 100 om een ​​getal om te zetten van decimaal naar percentage.

Het converteren van een decimaal naar een percentage gebeurt door de decimale waarde te vermenigvuldigen met 100.
Voorbeeld: 0,10 wordt 0,10 x 100 = 10%
Voorbeeld: 0,675 wordt 0,675 x 100 = 67,5%

De korte manier om van decimaal naar percentage te converteren is door de decimale punt 2 plaatsen naar rechts te verplaatsen en een procentteken toe te voegen.

Hoe een percentage in een decimaal te converteren:
Deel door 100 om een ​​percentage om te zetten in een decimaal.
Voorbeeld: 15,6% wordt 15,6 / 100 = 0,156
Voorbeeld: 235% wordt 235/100 = 2,35

De korte manier om van een percentage naar een decimaal te converteren is om het procentteken te verwijderen en de komma 2 plaatsen naar links te verplaatsen.

Deel een percentage met 100 om van een percentage in een decimaal te converteren. Voorbeelden:
10% is 10/100 = 0,10
67,5% is 67,5 / 100 = 0,675
Merk op dat de korte manier om van een percentage naar een decimaal te converteren is door het procentteken te verwijderen en de komma 2 plaatsen naar links te verplaatsen.

Hoe een decimaal in een percentage te converteren:
Vermenigvuldig met 100
0,156 wordt 0,156 * 100 = 15,6%


[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]